Eyo

Oil on canvas

32″ by 50″, 1993

Kolade Oshinowo